مهر ۰۱, ۱۳۹۶
اقتصاد مقاومتی تولید، اشتغال
ad
ad
ad
۰۴۴
ofogh
mashregh
keramat
autint
autout
news
telegram
kalaghesti
omr_nam
mot_nam

نمایندگان افق طلایی

اخبار

افتتاح شعبه اروپا، اسلونی گروه شرکت های افق طلایی

پس از تاسیس نخستین شعبه گروه شرکت های افق طلایی در کشور اتریش، اینک دومین پایگاه گروه در بخش شرقی قاره سبز و در کشور زیبای اسلونی افتتاح می شود. شعبه دوم اروپایی گروه شرکت های افق طلایی با هدف توسعه فعالیت های این گروه در بخش گردشگری، واردا... Read more

www.otiiran.com