ad
ad
ad

افق طلایی ایران

طرح افق یکی از خدمات شرکت افق طلایی ایران می باشد که بر اساس کارت حکمت و با هدف ایجاد بستری گسترده جهت ارایه خدمات عرضه کالا به شکل اقساطی به اجرا در آمده است.

در این طرح کلیه فعالین و بنگاه های اقتصادی این امکان را دارند که با طرح درخواست نمایندگی و ارسال مدارک مورد نیاز شرایط ارایه کالا و خدمات خود را به شکل اقساطی فراهم آورند.

جهت ثبت درخواست نمایندگی از فرم درخواست نمایندگی طرح افق استفاده نمایید.

توجه داشته باشید که تنها به تقاضاهایی ترتیب اثر داده می شود که به شکل کامل پر شده و مدارک لازم نیز پیوست شده باشد.

© 2015 otiiran.com. All Rights Reserved.

اطلاعات بیشتر در مورد گروه شرکت های افق طلایی
گروه شرکت های افق طلایی متولی طرح های نوین توسعه بازار، مجری طرح ارایه گسنرده دستگاه های کارتخوان ویژه فروش اقساطی کالا و خدمات و کارت های اعتباری کرامت. جهت کسب اطلاعات بیشتر و پیوستن به خبرنامه ایمیل خود را به دقت وارد کنید.