تیر ۲۷, ۱۳۹۸
گروه شرکت های افق طلایی حامی کالای ایرانی

تماس با ما

شماره تلفن گویا شرکت افق طلایی ۴۲۲۴۹۰۰۰-۰۲۱
نام پرسنل شماره داخلی ها  شماره مستقیم  نام پرسنل شماره داخلی ها  شماره مستقیم  نام پرسنل شماره داخلی ها شماره مستقیم
اپراتور ۹۰۱-۹۰۲ ۴۲۲۴۹۹۰۱-۴۲۲۴۹۹۰۲ مالی امور حکمت 
بازرسی  آقای رسولی ۹۳۰ ۴۲۲۴۹۹۳۰ آقای فیاض ۹۸۸ ۴۲۲۴۹۹۸۸
آقای یونسیان ۹۰۴ ۴۲۲۴۹۹۰۴ خانم مجد ۹۳۱ ۴۲۲۴۹۹۳۱ واحد مدیریت 
آقای زکی خانی ۹۰۵ ۴۲۲۴۹۹۰۵ خانم رحمتی ۹۳۳ ۴۲۲۴۹۹۳۳ خانم نهاوندی ۹۵۳ ۴۲۲۴۹۹۵۳
پشتیبانی  آقای غلامی ۹۳۹ ۴۲۲۴۹۹۳۹ واحد آی تی
آقای مسعودی ۹۱۰ ۴۲۲۴۹۹۱۰ خانم کاظمی ۹۳۷ ۴۲۲۴۹۹۳۷ آقای رضایی منش ۹۸۰ ۴۲۲۴۹۹۸۰
آقای فلاح ۹۰۹ ۴۲۲۴۹۹۰۹ خانم شعبانی ۹۳۶ ۴۲۲۴۹۹۳۶ آقای شریف ۹۸۹ ۴۲۲۴۹۹۸۹
تامین و فروش  خانم معین ۹۳۵ ۴۲۲۴۹۹۳۵
خانم نادی ۲۲۰ ۴۲۲۴۹۲۰۰-۴۲۲۴۹۲۲۰ حقوقی و امور قراردادها 
آقای اعوانی ۲۲۱ ۴۲۲۴۹۲۰۰-۴۲۲۴۹۲۲۱ خانم عبدالهی ۹۶۰ ۴۲۲۴۹۹۶۰
آقای پوررشید ۲۲۲ ۴۲۲۴۹۲۲۲ آقای بهرامی ۹۶۵ ۴۲۲۴۹۹۶۵
فروش دولتی  تجارت الکترونیک
خانم زاوشی ۹۱۳-۹۱۴ ۴۲۲۴۹۹۰۰-۴۲۲۴۹۹۱۴ آقای نفری ۹۹۰ ۴۲۲۴۹۹۹۰-۹۹۹
گردشگری خانم نجارزاده ۹۹۱ ۴۲۲۴۹۹۹۱
خانم احمدی ۴۹۵ ۴۲۲۴۹۴۹۴-۴۹۵ آقای فروغی ۹۹۲ ۴۲۲۴۹۹۹۲
خانم بنی هاشم ۴۴۵ ۴۲۲۴۹۴۴۴-۴۴۵ کوثر و مشرق
آقای فهیمی ۴۲۴-۴۲۵ ۴۲۲۴۹۴۲۴-۴۲۵ خانم خسرو شاهی ۹۳۴ ۴۲۲۴۹۹۳۴
خانم خیاط نژاد ۴۱۰-۸۱۰ ۴۲۲۴۹۴۱۰ خانم فراهانی ۹۴۳ ۴۲۲۴۹۹۴۳
خانم رحیمی ۴۲۰ ۴۲۲۴۹۴۲۰ آقای قلی زاده ۹۴۴ ۴۲۲۴۹۹۴۴
بازاریابی  آقای علیزاده ۹۷۰ ۴۲۲۴۹۹۷۰
خانم شالیان ۹۲۰ ۴۲۲۴۹۹۲۰ آقای سرابیان ۹۴۱ ۴۲۲۴۹۹۴۱
آقای کوره پز ۹۲۲ ۴۲۲۴۹۹۲۲

[contact-form-7 id=”4″ title=”فرم تماس ۱″]

© 1396 کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه شرکت های افق طلایی ( ارائه کالای اقساط به حکمت کارت نیروی های مسلح ) می باشد .