ad
ad
ad
001
krmt_nam
msh_nam
of_nam

در این بخش به فرم ثبت تقاضای نمایندگی طرح های مختلف شرکت افق طلایی دسترسی دارید. پس از کامل کردن و ارسال فرم، تقاضای شما بصورت مکانیزه به جریان افتاده و از مراحل مختلف آن مطلع می شوید. دقت داشته باشید که تنها به تقاضاهایی ترتیب اثر داده می شود که فرم مربوطه را بصورت کامل پر کرده باشند. بخش مربوط به پیوست مدارک بسیار مهم می باشد.

© 2015 otiiran.com. All Rights Reserved.

اطلاعات بیشتر در مورد گروه شرکت های افق طلایی
گروه شرکت های افق طلایی متولی طرح های نوین توسعه بازار، مجری طرح ارایه گسنرده دستگاه های کارتخوان ویژه فروش اقساطی کالا و خدمات و کارت های اعتباری کرامت. جهت کسب اطلاعات بیشتر و پیوستن به خبرنامه ایمیل خود را به دقت وارد کنید.