طراحی سایت شرکتی
مهر ۰۸, ۱۳۹۹
گروه شرکت های افق طلایی حامی کالای ایرانی

نوآوری ، فروش اقساطی با استفاده از ((کرامت کارت))

مشتریان باتوجه به توانائیهای سیستم کارت خوان های ((کرامت کارت)) میتوانند با استفاده از این سیستم خدمات زیر را دریافت کنند:
هر سازمان وارگانی که امکان ارائه تعهد کسرازحقوق کارمندان رسمی خود را دارد میتواند طی قراردادی درخواست صدور((کرامت کارت)) برای کارکنان خودرا از شرکت افق طلایی بعمل آورد.
بنابه درخواست سازمان متقاضی، میتوان برای هرفرد متقاضی ماهانه مبلغ قسط قابل پرداخت همراه با تعداد اقساط را مشخص تا براساس آن کارت صادر گردد.
صاحبان کارت میتوانند با مراجعه به ۳۰۰ شعبه این شرکت نسبت به دریافت کالا وخدمات مورد نیاز خود درسطح کشور بدون پیش پرداخت اقدام نمایند.
بابت خرید اقساطی از کارمندان هیچ گونه چک یا سفته یاضامن مطالبه نمیگردد.
کارمندان بادردست داشتن کرامت کارت بدون هیچ محدودیتی میتوانند طی چندین فقره خرید تا سقف اعتبار اقساطی، ماهانه نسبت به خرید کالا وخدمات ازچندین نمایندگی استفاده نمایند.
رمز داربودن (کرامت کارت) همانند کارت های عابر بانک وعدم امکان استفاده بوسیله سایرین .
امکان مسدود نمودن کارت بوسیله صاحب کارت یا سازمان ذیربط.

© 1396 کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه شرکت های افق طلایی ( ارائه کالای اقساط به حکمت کارت نیروی های مسلح ) می باشد .

طراحی و اجرای سایت توسط گروه طراحی سایت وبدینو

خرید اقساطی حکمت

طراحی سایت شرکتی