طراحی سایت شرکتی
اردیبهشت ۰۴, ۱۴۰۳
گروه شرکت های افق طلایی حامی کالای ایرانی

آیین نامه اجرایی در مورد نحوه ارائه کالا وخدمات به دارندگان((کرامت کارت))

۱ – مسئولیت فروش کالاکه بایستی از هر حیث مرغوب و با کیفیت استاندارد باشد بعهده نمایندگان شرکت می باشد.
۲ – ارائه کالاو خدمات به دارندگان کرامت کارت با قیمت واقعی و رقابتی و با حفظ شأن و منزلت و تکریم صاحبان کارت میباشد.
۳- مواردی که در فروش از طریق کرامت کارت جزء تخلفات محسوب میگردد:
در صورت بروز هر یک از تخلفات زیر بوسیله نمایندگان شرکت، دستگاه کارت خوان آنان عودت میگردد وچنانچه سوء استفاده یاسهل انگاری نماینده محرز شود، شرکت خسارت وارده را از مطالبات و تضامین وی کسر، قرارداد را فسخ وخسارت مشتری تامین خواهد شد.
الف- عدم ارائه کالاو خدمات برابر اعتبار موجود کارت و یا ایجاد محدودیت در فروش کالایا استثناء قائل شدن بین دارندگان کرامت کارت و سایرخریداران نقدی.
ب – کسر از اعتبار دارندگان کرامت کارت بدون ارائه خدمات یا فروش کالا.
ج – رفتار ناخوشایند نماینده با دارندگان کارت و عدم رضایت مشتری از نماینده.
د- انجام معاملات خلاف قانون.
ه – اجبار نمودن دارنده کارت نسبت به خرید اقلام غیر ضروری.
و – محدودیت قائل شدن در میزان خرید دارنده کارت از نظر کمی و کیفی.
ز – گران فروشی به جهت عدم پرداخت وجه نقد و کسر از اعتبار کارت.
ح – خودداری از پس گرفتن اجناس و کالاهای معیوب به بهانه عدم امکان شارژ کارت دارنده .
ط – خودداری از اعلام مانده اعتبار ریالی مشتری.
۴ – چنانچه نماینده شرکت تعداد اقساط را بیشتر از مدت اقساط ثبت شده در تراکنش محاسبه نماید، مبلغ مازاد محاسبه شده، از وی کسر خواهد شد وشرکت موظف است اصلاحیه به ICI جهت ثبت در سوابق کارت و درج مبلغ واقعی ارسال نماید تا حق خریدار ضایع نگردد.
۵- نماینده شرکت مجاز به واگذاری سوابق و اطلاعات مشتریان به غیر نمیباشد.
۶- شرکت ونمایندگان موظف به رعایت قیمت مصوب می باشند و کلیه مسئولیتهای ناشی از تخلف در فروش از نظر کمیت،کیفیت، قیمت بر عهده فروشنده می باشد.
۷ – در صورت هر گونه تخلف ، نماینده ما ملزم به جبران خسارت و استراد اضافه دریافتی به خریداران میباشد.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه شرکت های افق طلایی ملل می باشد.