طراحی سایت شرکتی
خرداد ۲۷, ۱۴۰۳
گروه شرکت های افق طلایی حامی کالای ایرانی

ضوابط مالی شرکت برای نمایندگان افق

  1. نماینده با سرمایه خود نسبت به فروش کالا به دارندگان حکمت کارت اقدام می­نماید
  2. هزینه تسهیلات ماهانه بابت فروش اقساطی کلا مربوط به لیزینگ بوده و ارزش نقد کالا پس از کسر کارمزد در زمان مقرر به نماینده پرداخت می­شود.
  3. مطالبات نماینده بابت فروش کالای خود را حداکثر ۲ ماه بعد از تحویل مدارک مالی به شرکت پس از کسر کارمزد (طبق قرارداد و الحاقیه) به وی پرداخت خواهد شد.
  4. در صورت توافق طرفین در سقف ضمانت نامه بانکی و یا میزان فروش قطعی ماه اول کالای مورد درخواست نماینده بصورت قطعی از طریق شرکت به نماینده بدون دریافت وجه نقد تحویل و وجه مربوط از حساب نماینده کسرخواهد شد.

ضوابط مالی شرکت برای نمایندگان مشرق

  1. نماینده با سرمایه خود نسبت به فروش کالا به دارندگان حکمت کارت اقدام می­نماید
  2. هزینه تسهیلات ماهانه ( صفر،۵/۰، ۱، ۵/۱ ، ۸/۱ ، ۲ درصد ) فروش اقساطی طبق نظر نماینده مشخص و به قیمت نقد اضافه می­شود . این مابه تفاوت بابت افزایش کلا مربوط به نماینده خواهد بود.
  3. نماینده اولین قسط خود را حداکثر ۴۵ روز بعد از تحویل مدارک به مالی شرکت و مابقی اقساط را در پانزدهم هر ماه پس از کسر کارمزد مقرر در قرارداد و الحاقیه های مربوط دریافت خواهد نمود.
  4. در صورت توافق طرفین در سقف ضمانت نامه بانکی و یا میزان اقساط مورد مطالبه نماینده در بازه زمانی مشخص کالای شرکت بصورت قطعی به نماینده تحویل و وجه آن از اقساط آتی نماینده کسر خواهد شد.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه شرکت های افق طلایی ملل می باشد.