طراحی سایت شرکتی
تیر ۲۶, ۱۴۰۳
گروه شرکت های افق طلایی حامی کالای ایرانی

اصول اخلاق حرفه ای شرکت افق طلایی ونمایندگان ارائه دهنده کالا وخدمات به دارندگان
((کرامت کارت))

الف- پایبندی به مقررات و تعهدات
۱- احترام و توصیه به رعایت قانون و مقررات و توجه بیشتر در برقراری و استمرار این مهم برای ارائه خدمات به مشتریان
۲- شناسایی و برخورد توام با احترام با مشتریان
۳- انتظار عدم تخلف از همکاران برای کاستن هر گونه فساد و تقویت محیط کاری سالم
۴- پایبندی به قول و تعهد خود و وفاداری به عهد و توافقات و قراردادها با مشتریان ، چه قانون بر آن ناظر باشد چه نباشد، چه آشکار باشد چه پنهان.
۵- پرداخت به موقع خسارت به مشتریان، مطابق آنچه در قرارداد یا فاکتور آمده است
۶- رعایت و حمایت از رقابت آزاد و عادلانه و پیروی از قواعد بازار از جمله عدم گران فروشی یا کم فروشی به مشتریان
۷- جلوگیری از هرگونه تبلیغات کاذب و نادرست در زمینه بازار آزاد تجارت و رقابت به منظور فریب مشتریان
ب- عدالت و انصاف
۱- دریافت سود منصفانه از مشتریان طبق ضوابط ومقررات کشور
۲- رفتار منصفانه با مشتریان در همه جوانب و مراودات تجاری
۳- پرهیز از افشای اطلاعات شخصی مشتریان
۴- تعیین نرخ حقیقی کالا بر پایه عدالت، اصول فنی، بصورت معقول، منصفانه و در خور شرایط بازار.
۵- انجام تعهدات مندرج در قراردادهای فی مابین و جلوگیری از هرگونه گریزی که باعث ضرر و زیان مشتریان است.
ج- شفافیت و صداقت
۱- صداقت و راستی در تحویل کالاوخدمات به مشتریان و نیز خودداری از عرضه تبلیغات فریب دهنده، پنهان کاری و یا حذف هدفمند برخی از اطلاعات مورد نیاز به مشتریان
۲- خودداری از ارائه اطلاعات نادرست در اطلاع رسانی
۳- انتشار مستمر اطلاعات دقیق کالاهاوخدمات خود به صورت واقعی
۴- اطلاع رسانی موثر به مشتریان و خودداری از ایجاد هر گونه ضعف در ادای تعهدات از جمله ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش کالا
۵- توجیه کامل مشتریان نسبت به شرایط خرید کالا و اعلام محدودیتهای احتمالی مورد اعمال جهت دریافت خدمات گارانتی و خسارت.
۶- برقراری روابط شفاف با مشتری بگونه ای که امکان هیچ نوع سوء استفاده نباشد.
۷- پیگیری خواسته مشتریان پس از خرید کالا در راستای تعهداتی که فروشنده متقبل گردیده
د- حفظ کرامت انسانی
۱- خودداری از اهداء هدیه های فریب دهنده جهت جذب مشتری
۲- انتخاب همکارانی که به اصول اخلاق حرفه ای متعهدند و دامنشان از آلودگی به فساد اخلاقی مبرا می باشند جهت ارتباط با مشتریان
۳- محترم دانستن و حفظ حریم خصوصی مشتریان.
۴- انتخاب برندهای تجاری معتبر با توجه به سوابق کاری گذشته آنان
هـ- رعایت حقوق اجتماعی
۱- احترام به منزلت و حقوق انسانی و شهروندی مشتریان و حفظ پاسداری از آن
۲- احترام به فرهنگ، آداب ، رسوم و اعتقادات مشتریان
۳- عدم کینه توزی با مشتریان منتقد که سخن از نقض قانون و مقررات می گویند و عملکردها را نقد می کنند
۴- عدم پول شویی و هر گونه فعالیت دیگری که پشتیبان بزه های سازمان یافته باشد
۵- پاسداری از طبیعت، محیط زیست و توسعه پایدار
۶- همکاری با سازمانهای مردم نهاد (NGO) و حمایت از آن دسته از تدابیر عمومی که سبب تقویت توسعه کشور می شود
۷- پذیرش شکایت مشتریان و نظارت مقامات مجاز و ارائه پاسخ در کوتاهترین زمان
۸- احترام به حقوق مادی و معنوی مشتریان.
۹- هماهنگ بودن با دیگر اجتماعات پیشرو در حرفه کاری همسان که مورد تأیید جامعه سالم می باشد.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه شرکت های افق طلایی ملل می باشد.