طراحی سایت شرکتی
شهریور ۳۱, ۱۴۰۲
گروه شرکت های افق طلایی حامی کالای ایرانی

نوآوری ، فروش اقساطی با استفاده از ((کرامت کارت))

مشتریان باتوجه به توانائیهای سیستم کارت خوان های ((کرامت کارت)) میتوانند با استفاده از این سیستم خدمات زیر را دریافت کنند:
هر سازمان وارگانی که امکان ارائه تعهد کسرازحقوق کارمندان رسمی خود را دارد میتواند طی قراردادی درخواست صدور((کرامت کارت)) برای کارکنان خودرا از شرکت افق طلایی بعمل آورد.
بنابه درخواست سازمان متقاضی، میتوان برای هرفرد متقاضی ماهانه مبلغ قسط قابل پرداخت همراه با تعداد اقساط را مشخص تا براساس آن کارت صادر گردد.
صاحبان کارت میتوانند با مراجعه به ۳۰۰ شعبه این شرکت نسبت به دریافت کالا وخدمات مورد نیاز خود درسطح کشور بدون پیش پرداخت اقدام نمایند.
بابت خرید اقساطی از کارمندان هیچ گونه چک یا سفته یاضامن مطالبه نمیگردد.
کارمندان بادردست داشتن کرامت کارت بدون هیچ محدودیتی میتوانند طی چندین فقره خرید تا سقف اعتبار اقساطی، ماهانه نسبت به خرید کالا وخدمات ازچندین نمایندگی استفاده نمایند.
رمز داربودن (کرامت کارت) همانند کارت های عابر بانک وعدم امکان استفاده بوسیله سایرین .
امکان مسدود نمودن کارت بوسیله صاحب کارت یا سازمان ذیربط.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه شرکت های افق طلایی ملل می باشد. خرید اقساطی حکمت خرید اقساطی موبایل با حکمت کارت